Obsah

Schválený rozpočet DSO J,S na rok 2017

rozpočet na rok 2017,příjmy-výdaje j,s.pdf

Návrh pravidel rozpočtového provizoria

rozpočtové provizor.2017, dso j,s.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2019

1.střednědobý výhled rozpočtu 2018-2019.xml.pdf

Účetní závěrka za rok 2016

k nahlédnutí

Účetní závěrka za rok 2016.rar

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

k nahlédnutí

závěrečný účet dso j,s rok 2016.rar

Výběrové řízení "Úpravna vody a rekonstrukce vodojemu"

k nahlédnutí

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky.doc

Rozpočtové provizorium rok 2017 DSO J,S

k nahlédnutí

Rozpočtové provizor.2018, DSO J,S.doc

Návrh rozpočtu na rok 2018

k nahlédnutí

Návrh rozpočtu na rok 2018,příjmy-výdaje J,S.xls

Střednědobý výhled rozpočtu

k nahlédnutí

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Jaroslavice, Slup 2019-2020.xls

Plán financování obnovy vodovodů

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2021-2031

Plán financování obnovy VaK- DSO Jaroaslavice Slup 2021.pdf

Kalkulace ceny vody pro rok 2022

Jaroslavice 2022_Kalkulace-VODA-2022_v1.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Jaroslavice, Slup na období 2022 až 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2024.xls

Rozpočtové provizorium na rok 2022

Rozpočtové provizorium 2022 DSO J,S.doc

Žádost o ukončení/uzavření smlouvy-odběr vody

Žádost o ukončení-uzavření smlouvy.doc

Žádost o zřízení nového odběrného místa-vodovodní přípojky

Žádost o zřízení nového odběrného místa.doc

Odečty vodoměrů v Jaroslavicích

Ve dnech 10.10.2022 - 14.10.2022 budeme provádět v obci Jaroslavice odečty vodoměrů. Tyto jsou podkladem k vyúčtování stočného firmou VAS,a.s. Znojmo. Pokud máte nedostupný vodoměr, nahlaste stav vodoměru do 19.10.2022 a to buď osobně v kanceláři DSO, nebo na e-mail: dso@obec-jaroslavice.cz, popřípadě telefonicky na číslo 607 893 346. Děkujeme za součinnost.

Odečty vodoměrů.doc

Stránka

  • 1